Tuule Bränd

Brändi tuum – Avastame paiku ja inimesi

Tuule brändi nimi

Tuul ühendab ilmakaari, maid ja meresid, paiku ja inimesi. Tuul väljendab hoiakuid ja suhtumist. Tuulest saab välja lugeda sõnumeid. Tuule nimi väljendab leebet ja hoolivat suhtumist oma klientidesse. Tema nähtamatu paitus paneb inimesed tundma, et neist hoolitakse.

Tuule omadused

-Eesti “oma”, igaühele

-Kannab rannarahva eluväärtusi

-Lahke vastuvõtt, sõbralik omamehelik kohtlemine

-“Oled oodatud” tunne

-Põnevad avastused, kodused kohtumised

Tuule kommunikatsioon

Tuule räägib lihtsas keeles.

Ta on Saarlaslikult muhe ja mänguline. Ta kõnetab sind kui oma inimest ja kohtleb kõiki võrdselt. Ta võtab oma ülesannet südamega.

Ta pole pähe õpitud teksti esitav giid, vaid pigem omapärast nalja viskav külamees, kelle jutust kumab läbi elukogemus ja eputamisest vaba maailmapilt

Ta ei müü paljusõnaliselt, ei meelita lihvitud tekstiga ega hirmuta elu mahamagamise võimalustega.

Ta juhatab sind muhedalt ning napisõnaliselt lihtsate ja ilusate elutõdede juurde

Tuule visuaal

Tuule pildimaailm lähtub mõttekäikudest, et lihtsates asjades peitub lähemal vaatamisel avastamisväärset. On vaid vaja aega, uudishimu ja süvenemissoovi. Tuule kasutab visuaalis värvifotosid, mis on rännumehelikult dokumentaalsed. Motiivideks on valitud loodusvaated, südamlikud portreeringud inimestest ning omapärast esemelist keskkonda eksponeerivad ülesvõtted. Tuule keskendub kohalikule eripärale, vältides liigset pidulikkust ja turistlikku formaalsust. Lavastuslikud hetked leitakse elust enesest, neid ei tekitata süžeesid konstrueerides

Close Menu