Tuule missioon ja väärtused

Tuule missioon

Pakkuda oma klientidele hoolivalt ning asjatundlikult võimalusi, mis aitavad neil kogeda paikade kohalikku omapära ning avastada uusi kohti ja inimesi.

Tuule väärtused

Tuule peamine väärtus on hooliv suhtumine oma klientidesse – seda kannavad töötajad ning sellest saavad osa meie partnerid. Väärtustame sooja ja kodust ning otsekohest ja võrdset suhtumist inimestesse. Tuule Grupi ettevõtete  töötajate hoolivus kandub klientide ja partneriteni läbi omavahelise initsiatiivika ja professionaalse koostöö. Järjepidev areng, mida ettevõte võimaldab, annab vastu ausa ja lojaalse töötaja suhtumine, mis tagab tulemuslikkuse klienditeeninduses.

Tuule dimensioonid

Funktsioonid – Avardame arusaamu turismist

Personaalsus – Lihtne ja kodune, muhe, siiras, vahetu ja omamehelik

Autoriteedi allikad – Tuule Grupi suurus ja kogemused eri valdkondades

Eristuvus – hooliv suhe oma kilenti, kodune olemine

Close Menu